طرق شیخ صدوق به سلیمان بن جعفر جعفری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به سلیمان بن جعفر جعفری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به سلیمان بن جعفر جعفری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به سلیمان بن جعفر جعفری سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود

← طریق اول


۱- محمد بن موسی بن متوکل (رضی‌الله‌عنه)
۲ -علی بن حسین سعدآبادی
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
از سلیمان بن جعفر جعفری

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
از سلیمان بن جعفر جعفری

← طریق سوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - حمیری
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - حسن بن سعید
از سلیمان بن جعفر جعفری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به سلیمان بن جعفر جعفری صحیح است
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق اول قوی و دوم حسن کالصحیح و طریق سوم صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند اول ممدوح و دوم معتبر و سوم صحیح است.
محدث نوری: هر سه طریق شیخ صدوق به سلیمان بن جعفر جعفری صحیح است و سلیمان بن جعفر از اجلاء ثقات است.
آیت الله خویی: کلیه طرق شیخ صدوق به سلیمان بن جعفر جعفری صحیح هستند.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۴۲.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۸.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۹.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۳۸.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۴۲.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۸.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۰.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۲۴۹.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به سلیمان بن جعفر جعفری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار