طرق شیخ صدوق به عباس بن معروف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به عباس بن معروف، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به عباس بن معروف می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به عباس بن معروف دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - محمد بن حسن (رضی‌الله‌عنه)
۲ - محمد بن حسن صفار
از عباس بن معروف

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن ابی‌عبدالله برقی
از عباس بن معروف

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی، علامه حلی و آیت‌الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عباس بن معروف صحیح است.
مرحوم قهپایی: هر دو سند صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: هر دو طریق صحیح است.
محدث نوری: سند صحیح و خود عباس از اجلاء ثقات است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۷.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۲.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۵.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۳.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۵۶.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۷.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۲.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۹.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۲۶۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به عباس بن معروف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار