طرق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن ابی‌نجران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن ابی‌نجران، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن ابی‌نجران می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به عبدالرحمان بن ابی نجران دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
از عبدالرحمان بن ابی نجران

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
از عبدالرحمان بن ابی‌نجران - ابن ابی‌نجران -

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبد الرحمان بن ابی‌نجران صحیح است.
مرحوم قهپایی: هر دو سند صحیح هستند.
مرحوم محمدتقی مجلسی در مورد طریق اول می‌فرمایند: خبر صحیح و در مورد دومی که به «ابن ابی نجران» تعبیر شده است می‌فرماید: طریق صحیح است.
محدث نوری: کلیه رجال سند و عبد الرحمان از اجلاء اثبات و شیوخ ثقات هستند.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۶۳.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۷.
[۵] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۱.
[۶] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۷.
[۷] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۶۳.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۵۹.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۷.
۵. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۱.
۶. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۷.
۷. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۱.
۸. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۲۷.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به عبدالرحمان بن ابی‌نجران»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار