طرق شیخ صدوق به عبدالعظیم بن عبدالله حسنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به عبدالعظیم بن عبدالله حسنی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به عبدالعظیم بن عبدالله حسنی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به عبدالعظیم بن عبدالله حسنی دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - محمد بن موسی بن متوکل
۲ - علی بن حسین سعدآبادی
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
از عبد العظیم بن عبدالله حسنی

← طریق دوم


۱ - علی بن احمد بن موسی
۲ - محمد بن ابی‌عبدالله کوفی
۳ - سهل بن زیاد آدمی
از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق - اول- شیخ صدوق به عبدالعظیم بن عبدالله حسنی، علی بن حسین سعد آبادی است.
مرحوم قهپایی: سند اول خالی از اعتبار نیست و سند دوم ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: هر دو طریق قوی کالصحیح است.
محدث نوری: مراد از علی بن احمد - در طریق دوم - همان دقاق است که صدوق کثیرا از وی روایت کرده است و «رضی‌الله‌عنه» گفته و از مشایخ اجازه است و خود عبدالعظیم از اجلاء سادات و ثقه است.
آیت الله خویی: طریق اول شیخ صدوق به عبد العظیم حسنی با توجه به وجود علی بن حسین سعد آبادی صحیح است زیر نام برده بنا به اظهر ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
[۲] مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۶۵.
[۳] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۶.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۸.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ص۶۱۴-۶۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۶.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۶۵.
۳. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۶.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۸.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ص۶۱۴-۶۱۵.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۵۴.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به عبدالعظیم بن عبدالله حسنی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار