طرق شیخ صدوق به عبدالله بن مغیره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به عبدالله بن مغیره، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به عبدالله بن مغیره می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به عبدالله بن مغیره سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - جعفر بن علی کوفی
۲ - حسن بن علی
از عبدالله بن مغیره کوفی

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
از عبدالله بن مغیره

← طریق سوم


۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم و ایوب بن نوح
از عبدالله بن مغیره

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: طریق شیخ صدوق به عبدالله بن مغیره از جهت ابراهیم بن‌ هاشم حسن است.
آیت الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عبدالله بن مغیره صحیح است.
علامه حلی: طریق حسن است.
مرحوم قهپایی: سند اول صحیح دوم و سوم معتبر است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق اول حسن با صحیح است و طریق دوم حسن کالصحیح و سومین طریق صحیح و حسن است.
محدث نوری: مراد از حسن بن علی در طریق، ابن عبدالله بن مغیره است و هم‌چون پدرش از اجلاء ثقات است و پسرش علی از نظر برخی مورد اعتماد و از مشایخ اجازه است و بعضی وی را توثیق کرده‌اند و بیان داشته‌اند روایت علی بن بابویه از وی مشعر به مدح است و پسرش جعفر از مشایخ صدوق است که به صورت ترضی از وی بسیار روایت کرده و حکمش حکم سایر مشایخ است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۷.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۶.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۵.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۹.
[۷] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۷.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۹.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۷۵.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۶.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۵۵.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۱۹.
۷. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۰۹.
۸. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۳۶۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به عبدالله بن مغیره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار