طرق شیخ صدوق به علاء بن رزین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به علاء بن رزین، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به علاء بن رزین می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به علاء بن رزین چهار طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - سعد بن عبدالله و حمیری
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - محمد بن خالد
از علاء بن رزین

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - سعد بن عبدالله و حمیری
۳ - محمد بن ابی‌صهبان
۴ - صفوان بن یحیی
از علاء بن رزین

← طریق سوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - علی بن سلیمان زراری کوفی
۳ - محمد بن خالد
از علاء بن رزین

← طریق چهارم


۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - حسن بن علی بن فضال و حسن بن محبوب
از علاء بن رزین

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به علاء بن رزین صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند اول و سوم ضعیف و سند دوم و چهارم صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طرق شیخ صدوق به علاء بن رزین به ده طریق صحیح و دو طریق قوی کالصحیح منشعب می‌شود.
طرق موجود در «من لایحضره الفقیه» به بیش از یازده طریق منشعب نمی‌شود.
محدث نوری: سند اول صحیح است و رجال سند دوم و چهارم از اجلاء هستند ولی در مورد سند سوم اختلاف است اگر مراد از علی بن سلیمان «زراری» باشد که صحیح هم همین است سند صحیح است و اگر مراد از آن «رازی» باشد به دلیل جهالت وی ضعیف است و علاء از اجلاء ثقات و شیوخ طائفه، جلیل القدر و عظیم المنزله است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۷.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۷.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۰.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۷.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۹.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۸۳.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۷.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۰.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۳.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۱۸۵.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به علاء بن رزین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار