طرق شیخ صدوق به علی بن مهزیار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به علی بن مهزیار، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به علی بن مهزیار می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به علی بن مهزیار سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - محمد بن یحیی عطار
۳ - حسین بن اسحاق تاجر
از علی بن مهزیار

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله و حمیری
۳ - ابراهیم بن مهزیار
از علی بن مهزیار

← طریق سوم


۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - عباس بن معروف
از علی بن مهزیار اهوازی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیت‌الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به علی بن مهزیار اهوازی صحیح است.
علامه حلی: به طور کلی می‌فرماید طریق شیخ صدوق به علی بن مهزیار قوی است.
مرحوم قهپایی: سند اول مجهول و سند دوم و سوم صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق اول به دلیل این که حسین بن اسحاق در کتب رجالی مذکور نیست قوی است طریق دوم و سوم صحیح است.
محدث نوری: سند آخر به اتفاق صحیح است سند دوم بنابر اصح صحیح است ولی حسین بن اسحاق در سند اول مجهول است ولی با وجود طرق صحیح مضر نیست.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۸.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۸.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۱۶۴.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۸.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۹.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۰۱.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۸.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۱۶۴.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۲۹.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۲۱۲.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به علی بن مهزیار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار