طرق شیخ صدوق به عمر بن یزید بیاع سابری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به عمر بن یزید بیاع سابری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به عمر بن یزید بیاع سابری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به عمر بن یزید بیاع سابری سه طریق دارد که ذیلا ًبیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - محمد بن یحیی عطار
۳ - یعقوب بن یزید
۴ - محمد بن ابی‌عمیر و صفوان بن یحیی
از عمر بن یزید

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - عبدالله بن جعفر حمیری
۳ - محمد بن عبدالحمید
۴ - محمد بن عمر بن یزید
۵ - حسین بن عمر بن یزید
از عمر بن یزید

← طریق سوم


۱ - علی بن حسین بن بایویه قمی
۲ - عبدالله بن جعفر حمیری
۳ - محمد بن عبدالجبار
۴ - محمد بن اسماعیل
۵ - محمد بن عباس
از عمر بن یزید

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به عمر بن یزید بیاع سابری صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند اول و سوم صحیح و سند دوم ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر با سند اول صحیح و با سند دوم و سوم قوی کالصحیح است.
محدث نوری: رجال سند اول از عیون طائفه هستند و سند دوم صحیح و یا حسن در حکم صحیح است و سند سوم صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۸.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۸.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۴، ص۲۶۶.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۳۷-۶۳۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۸.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۱۳.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۸.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۴، ص۲۶۶.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۳۷-۶۳۸.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۶۱.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به عمر بن یزید بیاع سابری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار