طرق شیخ صدوق به فضالة بن ایوب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به فضالة بن ایوب، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به فضالة بن ایوب می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به فضالة بن ایوب دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - حسین بن سعید
از فضالة بن ایوب

← طریق دوم


۱ -محمد بن حسن
۲ - حسین بن حسن بن ابان
۳ - حسین بن سعید
از فضالة بن ایوب

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به فضالة بن ایوب صحیح است.
مرحوم قهپایی: طریق اول صحیح است و طریق دوم خالی از اعتبار و حسن نیست
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر با سند اول صحیح و با سند دوم قوی کالصحیح و یا صحیح است.
محدث نوری: سند اول به اتفاق صحیح است. سند دوم بنابر اصح صحیح است خود فضاله از اجلاء ثقات و از اصحاب اجماع است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۹.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۸.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۹.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۹.
۲. حلی، حسن بن حلی، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۳۱۸.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۸.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۹.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۴۳.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۲۹۲.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به فضالة بن ایوب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار