طرق شیخ صدوق به فضل بن ابی‌قره سمندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به فضل بن ابی‌قره سمندی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به فضل بن ابی‌قره سمندی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به فضل بن ابی قره سمندی دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ -علی بن حسین سعدآبادی
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
۴ - شریف بن سابق تفلیسی
از فضل بن ابی‌قره سمندی

← طریق دوم


۱ - محمد بن موسی بن متوکل
۲ - علی بن حسین سعدآبادی
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
۴ - شریف بن سابق تفلیسی
از فضل بن ابی‌قره سمندی کوفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به فضل بن ابی‌قره سمندی از جهت شریف بن سابق ضعیف است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: هر دو خبر قوی است.
محدث نوری: سند حسن و خبر قوی است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۹.
[۳] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۱.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۹.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۴۳-۶۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۹.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۱۸.    
۳. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۱.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۶۹.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۴۳-۶۴۴.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۳۰۱.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به فضل بن ابی‌قره سمندی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار