طرق شیخ صدوق به محمد بن حمران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به محمد بن حمران، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به محمد بن حمران می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به محمد بن حمران دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
۴ - محمد بن ابی‌عمیر
از محمد بن حمران

← طریق دوم


۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - ایوب بن نوح و ابراهیم بن‌ هاشم
۴ - صفوان بن یحیی و ابن ابی‌عمیر
از محمد بن حمران

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی به طور کلی می‌فرمایند:
طریق شیخ صدوق به محمد بن حمران صحیح است.
مرحوم قهپایی: سندها حسن و معتبر هستند
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر حسن کالصحیح یا صحیح است. طریق اول حسن کالصحیح و دوم صحیح و حسن کالصحیح است.
محدث نوری: سند اول بنا بر اصح صحیح است و سند دوم به اتفاق صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۰.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۹.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۷۴.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۵۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۰.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۳.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۹.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۷۴.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۵۸.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۴۷.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به محمد بن حمران»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار