طرق شیخ صدوق به محمد بن حکیم خثعمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به محمد بن حکیم خثعمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به محمد بن حکیم خثعمی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به محمد بن حکیم خثعمی دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

طریق اول

[ویرایش]

۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - عبدالله بن جعفر حمیری
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله
۴ - محمد بن خالد برقی
۵ - حماد بن عیسی
۶ - حریز
از محمد بن حکیم

← طریق دوم


۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - یعقوب بن یزید
۴ - محمد بن ابی‌عمیر
از محمد بن حکیم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به محمد بن حکیم خثعمی صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند اول ضعیف و سند دوم حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: دو طریق مصنف صحیح هستند بنابراین خبر صحیح یا حسن کالصحیح است.
محدث نوری: هر دو سند صحیح است. محمد بن حکیم مشترک بین خثعمی و ساباطی است ولی در این سند مراد خثعمی است و اطلاق منصرف به آن است نامبرده ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۰.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص. ۸۸
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۷۳.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۰.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۱.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۱.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص. ۸۸
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۷۳.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۵۷.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۳۷.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به محمد بن حکیم خثعمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار