طرق شیخ صدوق به محمد بن سنان زاهری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به محمد بن سنان زاهری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به محمد بن سنان زاهری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به محمد بن سنان زاهری سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن احمد بن موسی دقاق، محمد بن احمد سنانی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب
۲ - محمد بن ابی‌عبدالله کوفی
۳ - محمد بن اسماعیل برمکی
۴ - علی بن عباس
۵ - قاسم بن ربیع صحاف
از محمد بن سنان

← طریق دوم


۱ - محمد بن علی ماجیلویه
۲ - محمد بن ابی‌القاسم
۳ - محمد بن علی کوفی
از محمد بن سنان

← طریق سوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
از محمد بن سنان

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی در مورد یک طریق شیخ صدوق به محمد بن سنان می‌فرماید از جهت ابراهیم بن‌ هاشم حسن است و در مورد یک طریق می‌فرماید از جهت قاسم بن ربیع صحاف و علی بن عباس ضعیف است.
مرحوم قهپایی: سند اول - طریق اول - و سوم - طریق دوم - ضعیف و سند دوم - طریق سوم معتبر است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: در طریق اول ضعیف است و طریق دوم حسن کالصحیح است - ظاهراً مراد ایشان طریق دوم و سوم است - و در مورد طریق اول می‌فرماید از جهت علی بن عباس و قاسم بن ربیع خالی از ضعف نیست.
محدث نوری: در مورد طریق اول می‌فرماید: خبر صحیح و در مورد طریق دوم و سوم می‌فرماید: سند دوم - طریق سوم - بنا بر اصح صحیح است. بنابر این ضعف محمد بن علی در طریق دوم مضر نیست. مضافاً از فهرست شیخ استفاده می‌شود که شیخ صدوق اسانید صحیحی به محمد بن سنان دارد.
آیت الله خویی: در مورد طریق اول شیخ صدوق به محمد بن سنان زاهری می‌فرماید: طریق حداقل از جهت علی بن عباس ضعیف است و در مورد طریق دوم و سوم به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ صدوق به محمد بن سنان صحیح است.
[۱] شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ج۳، ص۶۶۰.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۰.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۵-۱۶.
[۵] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۵.
[۶] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ج۳، ص۶۶۰.
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۰.
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۴.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۵-۱۶.
۵. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۵.
۶. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۷۵.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۷، ص۱۷۱.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به محمد بن سنان زاهری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار