طرق شیخ صدوق به محمد بن علی بن محبوب اشعری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ صدوق به محمد بن علی بن محبوب اشعری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ صدوق به محمد بن علی بن محبوب اشعری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ صدوق به محمد بن علی بن محبوب اشعری دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی، محمد بن حسن، محمد بن موسی بن متوکل، احمد بن محمد بن یحیی عطار و محمد بن علی ماجیلویه
۲ - محمد بن یحیی عطار
از محمد بن علی بن محبوب

← طریق دوم


۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و حسین بن احمد بن ادریس
۲ - احمد بن ادریس
از محمد بن علی بن محبوب

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به محمد بن علی بن محبوب اشعری صحیح است.
مرحوم قهپایی: هر دو سند صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: هر دو طریق صحیح و خبر در نهایت صحت است.
محدث نوری: هر دو سند صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۰.
[۴] مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۵.
[۵] عنایةالله، قهپایی، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۷۶.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۰.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۳.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۴۸.    
۴. مجلسی، محمدتقی، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۵.
۵. عنایةالله، قهپایی، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۷۶.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۶۶۱.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۸، ص۱۰.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ صدوق به محمد بن علی بن محبوب اشعری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۱۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار