طرق شیخ طوسی به ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابراهیم بن ابی محمود خراسانی در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود.

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی
۳- علی بن حسین بن بابویه
۴- سعد و حمیری
۵- احمد بن محمد بن عیسی
از ابراهیم بن ابی محمود خراسانی

← طریق دوم


۱- عدة من اصحابنا
۲- محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه
۴- حسن بن احمد مالکی
از ابراهیم بن ابی محمود خراسانی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی بدون اشاره به تعداد طرق به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۱-۴۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابراهیم بن ابی‌محمود خراسانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار