طرق شیخ طوسی به ابراهیم بن سلیمان نهمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابراهیم بن سلیمان نهمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابراهیم بن سلیمان نهمی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به ابراهیم بن سلیمان نهمی دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن عبدون
۲- ابو الفرج محمد بن ابی‌عمران موسی بن علی بن عبدویه قزوینی
۳- ابوالحسن موسی بن جعفر حائری
۴- حمید بن زیاد
از ابراهیم بن سلیمان نهمی

← طریق دوم


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوطالب انباری
۳- حمید
از ابراهیم بن سلیمان نهمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به ابراهیم بن سلیمان نهمی در فهرست موسی بن جعفر حائری است و در طریق دیگر ابو‌طالب انباری و ابن ابی‌جید است. - گویا در نسخه‌ای که محقق اردبیلی داشته ابن ابی‌جید وجود داشته است -
آیة الله خویی: هر دو طریق شیخ به ابراهیم بن سلیمان نهمی در فهرست ضعیف است یکی از آنها به موسی بن جعفر حایری که مجهول است و دومی به ابوطالب انباری که وثاقتش اثبات نشده است.
[۲] اردبیلی، محمد بن حسن، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۳۸-۳۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن حسن، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۰۹.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابراهیم بن سلیمان نهمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار