طرق شیخ طوسی به ابراهیم بن عمر یمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابراهیم بن عمر یمانی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابراهیم بن عمر یمانی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به ابراهیم بن عمر یمانی در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان شده است.

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- احمد بن محمد بن حسن بن ولید
۳- محمد بن حسن بن ولید
۴- محمد بن حسن صفار
۵- احمد بن محمد بن عیسی
۶- حسین بن سعید
۷- حماد بن عیسی
از ابراهیم بن عمر یمانی

← طریق دوم


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوطالب انباری
۳- حمید بن زیاد
۴- ابن نهیک و قاسم بن اسماعیل قرشی
از ابراهیم بن عمر یمانی

ارزیابی

[ویرایش]

نظر محقق اردبیلی در مورد طرق شیخ به ابراهیم بن عمر یمانی بجهت سقطی که در جامع الرواة رخ داده به دست نیامد ولی آیة الله خویی می‌فرماید: هر دو طریق ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۳.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۶.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۴۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابراهیم بن عمر یمانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار