طرق شیخ طوسی به ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی در فهرست سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن عبدون
۲- علی بن محمد بن زبیر قرشی
۳- عبدالرحمان بن ابراهیم مستملی
از ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
۳- احمد بن علویه اصفهانی - معروف به ابن اسود -
از ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی

طریق سوم

[ویرایش]

۱- علی بن حسین موسوی و محمد بن محمد بن نعمان مفید
۲- علی بن حبشی کاتب
۳- حسن بن علی بن عبد الکریم زعفرانی
از ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون اشاره به تعداد طرق به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی در فهرست مجهول است.
آیة الله خویی: طریق شیخ طوسی به ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی حداقل از جهت عبدالرحمان بن ابراهیم مستملی ضعیف است بله طریقش به کتاب المعرفه صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۳۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۶.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۵۸.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار