طرق شیخ طوسی به ابوالفرج اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابوالفرج اصفهانی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابوالفرج اصفهانی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابوالفرج اصفهانی در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة منهم احمد بن عبدون
از ابوالفرج اصفهانی

← طریق دوم


۱- دوری
از ابوالفرج اصفهانی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به ابوالفرج اصفهانی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۸۰.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۸.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۳، ص۱۳.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابوالفرج اصفهانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار