طرق شیخ طوسی به ابوبکر بن ابی‌شیبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابوبکر بن ابی‌شیبه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابوبکر بن ابی‌شیبه می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابو بکر بن ابی شیبه در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن حصین
از ابوبکر بن ابی‌شیبه

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید
۴- احمد بن میثم
از ابوبکر بن ابی‌شیبه

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به ابوبکر بن ابی‌شیبه در فهرست ابو المفضل از حمید روایت کرده است و طریق دیگر مرسل است.
آیة الله خویی: هر دو طریق شیخ طوسی به ابوبکر بن ابی‌شیبه در فهرست ضعیف است.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۶۸.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۱.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۵.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۷۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابوبکر بن ابی‌شیبه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار