طرق شیخ طوسی به ابوحفص رمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابوحفص رمانی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابوحفص رمانی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابو حفص رمانی در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید
۴- قاسم بن اسماعیل قرشی
از ابوحفص رمانی

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- تلعکبری
۳- ابن همام
۴- حمید
۵- قاسم بن اسماعیل
۶- عبیس بن هشام
از ابوحفص رمانی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به ابوحفص رمانی در فهرست ابوالمفضل و قاسم بن اسماعیل است و طریق دیگر مجهول است.
آیة الله خویی: طریق شیخ طوسی به ابوحفص رمانی در فهرست از جهت قاسم بن اسماعیل ضعیف است.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۸.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۸۰.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۶.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۴، ص۱۱.    
۵. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۱۴۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابوحفص رمانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار