طرق شیخ طوسی به ابوداود مسترق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابوداود مسترق، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابوداود مسترق می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابو داود مسترق در فهرست سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن عبدون
۲- ابن زبر
۳- علی بن حسین
۴- حسین
۵- حسن بن محبوب
از ابوداود مسترق

طریق دوم

[ویرایش]

۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- محمد بن حسین
از ابوداود مسترق

← طریق سوم


۱- عبدالرحمان بن ابی‌نجران
از ابوداود مسترق

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به ابو‌داود مسترق ابن زبیر و علی بن حسن است و در طریق دیگر ابن ابی‌جید می‌باشد و طریق سوم مرسل است.
آیة الله خویی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به ابو‌داود مسروق در فهرست با توجه به وجود ابن ابی‌جید صحیح است زیرا نام برده از مشایخ نجاشی است. ولی دو طریق دیگر یکی از جهت ابن زبیر و دومی از جهت ابوالمفضل و ابن بطه که در طریق شیخ به عبدالرحمان بن ابی‌نجران واقع شده‌اند ضعیف هستند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۶.
[۴] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۱۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۶۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۶.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۲۷۷.    
۴. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۱۶۲.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابوداود مسترق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار