طرق شیخ طوسی به ابوصباح کنانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابوصباح کنانی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابوصباح کنانی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابو صباح کنانی در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- احمد بن محمد
۵- محمد بن اسماعیل بن بزیع و حسن بن علی بن فضال
۶- محمد بن فضیل
از ابوصباح کنانی

← طریق دوم


۱- صفوان بن یحیی
از ابوصباح کنانی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به ابوصباح کنانی در فهرست ابن ابی‌جید است و طریق دیگر را صفوان از ابوصباح روایت کرده است.
آیة الله خویی: شیخ طوسی به ابوصباح کنانی طریقی دارد که در دو طریق محمد بن فضیل است و طریق سوم را صفوان از وی روایت کرده است و طریق شیخ به کتب و روایات صفوان صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۷.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۸۹.    
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۲۰۸.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق طوسی شیخ طوسی به ابوبدر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار