طرق شیخ طوسی به ابومریم انصاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابومریم انصاری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابومریم انصاری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابومریم انصاری در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- ابن بطه
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- ابن ابی‌عمیر
۶- حسن بن محبوب
از ابومریم انصاری

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید
۴- محمد بن موسی خوراء
از ابومریم انصاری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به ابومریم انصاری در فهرست ضعیف است و در طریق دیگر ابوالمفضل از حمید روایت کرده است.
آیة الله خویی: هر دو طریق شیخ طوسی به ابومریم انصاری در فهرست از جهت ابوالمفضل ضعیف است مضافاً که یک طریق از جهت ابن بطه نیز ضعیف می‌شود.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۶.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۸.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۶۰.    
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۳، ص۵۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابومریم انصاری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار