طرق شیخ طوسی به ابوهارون سنجی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابوهارون سنجی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابوهارون سنجی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابو‌هارون سنجی در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید
۴- قاسم بن اسماعیل قرشی
از ابو‌هارون سنجی

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- تلعکبری
۳- ابن همام
۴- حمید
۵- قاسم بن اسماعیل
۶- عبیس بن هشام
ابو‌هارون سنجی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در طریق شیخ طوسی به ابو‌هارون سنجی در فهرست، حمید از قاسم بن اسماعیل روایت کرده است.
آیة الله خویی: هر دو طریق شیخ طوسی به ابو‌هارون سنجی در فهرست از جهت ابوالمفضل و قاسم بن اسماعیل ضعیف است مضافا بین دو طریق تنافی است برای این که ظاهراً در طریق اول قاسم بن اسماعیل بدون واسطه از ابو‌هارون روایت کرده است و در طریق دوم به صراحت بواسطه عبیس روایت کرده است.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۸.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۸۰.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۹.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۳، ص۸۱.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابوهارون سنجی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار