طرق شیخ طوسی به احمد بن ادریس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن ادریس، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن ادریس می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به احمد بن ادریس در مشیخه چهار طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ مفید
۲- جعفر بن محمد بن قولویه
۳- محمد بن یعقوب کلینی
از احمد بن ادریس

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- ابوغالب احمد بن محمد زراری و ابومحمد‌ هارون بن موسی تلعکبری و ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه و ابوعبدالله احمد بن ابی‌رافع صیمری و ابو‌المفضل شیبانی و…
۳- محمد بن یعقوب کلینی
از احمد بن ادریس.

← طریق سوم


۱- احمد بن عبدون
۲- احمد بن ابی‌رافع و ابوالحسین عبدالکریم بن عبدالله بن نصر بزاز
۳- محمد بن یعقوب کلینی
از احمد بن ادریس

← طریق چهارم


۱- شیخ مفید و حسین بن عبدالله
۲- ابوجعفر محمد بن حسین بن سفیان بزوفری
از احمد بن ادریس

ارزیابی

[ویرایش]

مرحوم اردبیلی، علامه حلی، مجلسی و خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به احمد بن ادریس در مشیخه صحیح است.
مرحوم قهپایی طرقی که به مرحوم کلینی می‌رسند یک طریق دانسته و طریقی که به ابوجعفر محمد بن حسین بن سفیان بزوفری می‌رسید یک طریق دانسته می‌فرمایند هر دو طریق صحیح هستند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۶.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخه تهذیب الاحکام، ص۳۴-۳۵.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۰۷-۲۰۸.
[۷] مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۶۹۱-۶۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۳۱۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۶.
۳. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۵.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخه تهذیب الاحکام، ص۳۴-۳۵.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۰۷-۲۰۸.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲، ص۴۷.    
۷. مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۶۹۱-۶۹۲.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن ادریس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار