طرق شیخ طوسی به احمد بن صبیح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن صبیح، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن صبیح می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به احمد بن صبیح دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- محمد بن عبدالله بن مطلب ابوالمفضل شیبانی
۳- جعفر بن محمد حسنی
از احمد بن صبیح

← طریق دوم


۱ - حسین بن عبیدالله
۲- محمد بن محمد بن حسن بن‌ هارون کندی
۳- محمد بن حسین بن حفص خثعمی
۴- حسن بن علی بن بزیع
از احمد بن صبیح

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ به احمد بن صبیح در فهرست ابوالمفضل شیبانی است و طریق شیخ به نوادر - طریق دوم - مجهول است.
آیة الله خویی: طریق شیخ طوسی در فهرست به کتاب تفسیر - طریق اول - احمد بن صبیح از جهت ابوالمفضل شیبانی ضعیف است و طریق شیخ به نوادر - طریق دوم - وی از جهت تعدادی از مجاهیل ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۶.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۷.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲، ص۱۳۶.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن صبیح»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار