طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد اشعری در فهرست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن محمد اشعری در فهرست، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن عیسی اشعری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به احمد بن محمد بن عیسی اشعری سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا منهم: حسین بن عبیدالله و ابن ابی‌جید
۲- احمد بن محمد بن یحیی عطار
۳- محمد بن یحیی عطار و سعد بن عبدالله
از احمد بن محمد بن عیسی اشعری

← طریق دوم


۱- عدة من اصحابنا
۲- احمد بن محمد بن حسن بن ولید
۳- محمد بن حسن بن ولید
۴- محمد بن حسن صفار و سعد
از احمد بن محمد بن عیسی اشعری

← طریق سوم


۱- ابن ولید
۲- محمد بن یحیی و حسن بن محمد بن اسماعیل
از احمد بن محمد بن عیسی اشعری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون اشاره به تعداد طرق به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن عیسی اشعری در فهرست صحیح است.
آیة الله خویی: شیخ طوسی در فهرست به احمد بن محمد بن عیسی اشعری دو طریق دارد که یکی از آن‌ها به احمد بن محمد بن یحیی و دیگری به احمد بن محمد بن حسن بن ولید ضعیف هستند بله طریق شیخ به کتاب المبوبه - طریق سوم - صحیح است زیرا مراد از این ولید در طریق محمد بن حسن است نه پسر ایشان روایت او از محمد بن یحیی قرینه بر این مدعا است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۸-۶۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۹.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۸۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد اشعری در فهرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار