طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد برقی در فهرست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن محمد برقی در فهرست، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد برقی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به احمد بن محمد بن خالد چهار طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود.

← طریق اول


۱- عده من اصحابنا: شیخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان مفید، ابو عبدالله حسین بن عبیدالله، احمد بن عبدون و غیرهم
۲- احمد بن محمد بن سلیمان زراری
۳- علی بن حسین سعدآبادی ابوالحسن قمی
از احمد بن محمد بن خالد.

← طریق دوم


۱- شیخ ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان مفید، ابوعبیدالله حسین بن عبدالله و احمد بن عبدون
۲- حسن بن حمزه علوی طبری
۳- احمد بن عبدالله ابن بنت برقی
از احمد بن محمد بن خالد

← طریق سوم


۱- ابوعبدالله حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- محمد بن جعفر بن بطه
از احمد بن محمد بن خالد

← طریق چهارم


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
۳- سعد بن عبدالله
از احمد بن محمد بن خالد

ارزیابی

[ویرایش]

آیة الله خویی بعد از بیان طرق به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن خالد در فهرست صحیح است وجود ابن ابی‌جید مضر به صحت آن نیست زیرا نامبرده از مشایخ نجاشی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۲-۶۴.    
۲. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۵۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد برقی در فهرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار