طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بزنطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بزنطی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد بزنطی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود.

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا: شیخ ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان مفید، حسین بن عبیدالله، احمد بن عبدون و غیرهم
۲- احمد بن محمد بن سلیمان زراری
۳- محمد بن جعفر و علی بن سلیمان
۴- محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
از احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی

← طریق دوم


۱- ابو‌الحسین بن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
۳- محمد بن حسن صفار
۴- احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن عبدالحمید عطار
از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی

← طریق سوم


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- یحیی بن زکریا بن شیبان
از احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: طریق شیخ طوسی به «الجامع» - طریق اول و دوم - صحیح و به کتاب نوادر - طریق سوم - احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی در فهرست موثق است.
آیة الله خویی بعد از بیان طرق به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۱-۶۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۸.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۷-۲۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بزنطی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار