طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن سیار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن سیار، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن سیار می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به احمد بن محمد بن سیار در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود

← طریق اول


۱- حسین بن عبیدالله
۲- احمد بن محمد بن یحیی
۳- محمد بن یحیی
از احمد بن محمد بن سیار

← طریق دوم


۱- جماعة من اصحابنا: ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان مفید، ابوعبدالله حسین بن عبیدالله، احمد بن عبدون و غیرهم
۲- محمد بن احمد بن داود
۳- سلامة بن محمد
۴- علی بن محمد جبائی
از احمد بن محمد بن سیار

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: یک طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن سیار در فهرست مجهول و در طریق به نوادر ایشان - طریق اول - احمد بن محمد بن یحیی است.
آیة الله خویی: طریق شیخ طوسی در فهرست به نوادر احمد بن محمد بن سیار به دلیل وجود احمد بن محمد بن یحیی و طریق ایشان به سایر کتب احمد بن محمد بن یسار از جهت علی بن محمد جبائی ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۶-۶۷.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۸.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۷۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن محمد بن سیار»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار