طرق شیخ طوسی به احمد بن نضر خزاز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به احمد بن نضر خزاز، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به احمد بن نضر خزاز می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به احمد بن نضر خزاز دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عده من اصحابنا
۲- محمد بن علی بن حسین بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسین
۴- سعد بن عبدالله و حمیری
۵- احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن ابی‌عبدالله
۶- محمد بن خالد برقی
از احمد بن نضر خزاز

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- حسن بن متیل
۴- محمد بن سالم
از احمد بن نضر خزاز

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به احمد بن نضر خزاز در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۸۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۹.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۴۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به احمد بن نضر خزاز»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار