طرق شیخ طوسی به اسباط بن سالم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به اسباط بن سالم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به اسباط بن سالم می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به اسباط بن سالم در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- ابن ابی‌عمیر
از اسباط بن سالم

← طریق دوم


۱- احمد بن عبدون
۲- ابن انباری
۳- حمید بن زیاد
۴- قاسم بن اسماعیل قرشی
از اسباط بن سالم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: شیخ طوسی در فهرست به اسباط بن سالم دو طریق دارد در یکی ابن ابی‌جید و در دیگری قاسم بن اسماعیل قرشی و ابن انباری است.
آیة الله خویی بعد از بیان طرق به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به اسباط بن سالم در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۸۶.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۹.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۸۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به اسباط بن سالم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار