طرق شیخ طوسی به اسحاق بن جریر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به اسحاق بن جریر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به اسحاق بن جریر می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به اسحاق بن جریر دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- حسن بن محبوب
از اسحاق بن جریر

← طریق دوم


۱- حمید بن زیاد
۲- احمد بن میثم
از اسحاق بن جریر

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون اشاره به تعدد طرق به طور کلی می‌فرماید: در طریق شیخ طوسی به اسحاق بن جریر در فهرست ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به اسحاق بن جریر در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۵۴.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۹.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به اسحاق بن جریر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار