طرق شیخ طوسی به اسماعیل بن جابر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به اسماعیل بن جابر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به اسماعیل بن جابر می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به اسماعیل بن جابر دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- محمد بن عیسی بن عبید
۵- صفوان
از اسماعیل بن جابر

← طریق دوم


۱- حمید بن زیاد
۲- قاسم بن اسماعیل قرشی
از اسماعیل بن جابر

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون بیان طرق به طور کلی می‌فرماید: در طریق شیخ طوسی به اسماعیل بن جابر در فهرست ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی: شیخ طوسی در فهرست به اسماعیل بن جابر دو طریق دارد یکی از آن دو صحیح و دیگری از جهت قاسم بن اسماعیل قرشی ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۵۳.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به اسماعیل بن جابر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار