طرق شیخ طوسی به اسماعیل بن محمد بن اسماعیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به اسماعیل بن محمد بن اسماعیل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به اسماعیل بن محمد بن اسماعیل می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به اسماعیل بن محمد بن اسماعیل در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوعلی محمد بن احمد بن حنید
۳ - احمد بن محمد عاصمی
۳- محمد بن اسماعیل بن محمد
از اسماعیل بن محمد بن اسماعیل

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون
۲- حسن بن محمد بن یحیی علوی
۳- علی بن احمد عقیقی علوی
از اسماعیل بن محمد بن اسماعیل

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: شیخ طوسی به اسماعیل بن محمد بن اسماعیل در فهرست دو طریق دارد یکی از آن دو مجهول و دیگری ضعیف است.
آیة الله خویی: شیخ طوسی به اسماعیل بن محمد بن اسماعیل دو طریق دارد یکی از آن دو - طریق اول - از جهت محمد بن اسماعیل و دیگری - طریق دوم - از جهت حسن بن محمد بن یحیی و علی بن احمد عقیقی علوی ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۴۸-۴۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۸۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به اسماعیل بن محمد بن اسماعیل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار