طرق شیخ طوسی به اصبغ بن نباته

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به اصبغ بن نباته، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به اصبغ بن نباته می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به اصبغ بن نباته سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن
۳- حمیری
۴-‌هارون بن مسلم و حسن بن طریف
۵- حسین بن علوان کلبی
۶- سعد بن طریف
از اصبغ بن نباته

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- دوری
۳- محمد بن احمد بن ابی‌الثلج
۴- جعفر بن محمد حسینی
۵- علی بن عبدک صوفی
۶- حسن بن طریف
۷- حسین بن علوان
۸- سعد بن طریف
از اصبغ بن نباته

← طریق سوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- دوری
۳- احمد بن محمد بن سعید
۴- احمد بن یوسف جعفی
۵- محمد بن یزید نخعی
۶- احمد بن حسین
۷- ابوالجارود
از اصبغ بن نباته

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: طریق شیخ طوسی در فهرست به عهد مالک اشتر - طریق اول - و به وصیت محمد بن حنفیه - طریق دوم - و مقتل الحسین - طریق سوم - اصبغ بن نباته ضعیف است.
آیة الله خویی: طریق شیخ طوسی در فهرست به عهد مالک اشتر - طریق اول - صحیح و به وصیت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) به پسرش محمد بن حنیفه - طریق دوم - و به مقتل الحسین - طریق سوم - اصبغ بن نباته به دلیل وجود تعدادی مجهول ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۸۵-۸۶.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۱.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۱۳۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به اصبغ بن نباته»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار