طرق شیخ طوسی به بکار بن احمد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به بکار بن احمد، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به بکار بن احمد می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به بکار بن احمد در فهرست سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن عبدون
۲- علی بن محمد بن زبیر قرشی
۳- علی بن عباس
از بکار بن احمد

← طریق دوم


۱- علی بن عباس مقانعی
از بکار بن احمد

← طریق سوم


۱- حسین بن عبدالکریم زعفرانی
از بکار بن احمد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در طریق شیخ طوسی به کتاب الجنایز بکار بن احمد در فهرست ابن زبیر و علی بن عباس است و به کتاب الطهور و همین طور به کتاب الحج و الجامع وی مجهول و مرسل است.
آیة الله خویی طریق اول شیخ طوسی در فهرست به بکار بن احمد از جهت ابن زبیر و علی بن عباس و طریق دوم از جهت ارسال و علی بن عباس و طریق سوم از جهت ارسال و حسین بن عبدالکریم زعفرانی ضعیف می‌باشند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۸۷-۸۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۲.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۴۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به بکار بن احمد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار