طرق شیخ طوسی به ثابت بن شریح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ثابت بن شریح، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ثابت بن شریح می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به ثابت بن شریح سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- حسن بن متیل
۴- حسن بن علی کوفی
۵- عبیس بن هشام
از ثابت بن شریح

← طریق دوم


۱- حمید
۲- ابن نهیک
از ثابت بن شریح

← طریق سوم


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- حمید
۴- احمد بن حسین قزاز بصری
۵- ابوشعیب صالح بن خالد - خالد بن صالح -
از ثابت بن شریح

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی در فهرست ابن ابی‌جید است و یک طریق مرسل و دیگری مجهول است.
آیة الله خویی: به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی در فهرست به ثابت بن شریح صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۹۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۲.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۰۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ثابت بن شریح»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار