طرق شیخ طوسی به جابر بن یزید جعفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به جابر بن یزید جعفی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به جابر بن یزید جعفی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به جابر بن یزید جعفی سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- احمد بن محمد بن عیسی
۵- عبدالرحمان بن ابی‌نجران
۶- مفضل بن صالح
از جابر بن یزید جعفی

← طریق دوم


۱- حمید بن زیاد
۲- ابراهیم بن سلیمان
از جابر بن یزید جعفی

← طریق سوم


۱- جماعة من اصحابنا
۲- ابومحمد‌ هارون بن موسی تلعکبری
۳- ابوعلی بن همام
۴- جعفر بن محمد بن مالک و محمد بن جعفر رزاز
۵- قاسم بن ربیع
۶- محمد بن سنان
۷- عمار بن مروان
۸- منخل بن جمیل
از جابر بن یزید جعفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به جابر بن یزید جعفی در فهرست ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۹۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۲.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به جابر بن یزید جعفی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار