طرق شیخ طوسی به حجر بن زائده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حجر بن زائده، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حجر بن زائده می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به حجر بن زائده دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن
۳- حسن بن متیل و محمد بن حسن صفار
۴- محمد بن حسین
از حجر بن زائده

← طریق دوم


۱- محمد بن علی بن حسین
۲- علی بن حسین بن بابویه
۳- سعد بن عبدالله، حمیری، محمد بن یحیی و احمد بن ادریس
۴- محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۵- صفوان بن یحیی
۶- عبدالله بن سکان
از حجر بن زائده

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی و فهرست به حجر بن زائده صحیح است.
آیة الله خویی: شیخ طوسی در فهرست به حجر بن زائده دو طریق دارد صحیح است ولی در مورد طریق اول باید گفت: چون امکان ندارد محمد بن حسین بدون واسطه از حجر بن زایده روایت کند یا در طریق اول سقط واقع شده و یا کلمه «عنه» زاید است اگر گفته شد «عنه» زاید است راویان طریق اول و دوم پس از محمد بن حسین که صفوان بن یحیی و عبدالله سکان باشند یکی خواهند بود.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۳.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۱۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حجر بن زائده»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار