طرق شیخ طوسی به حذیفة بن منصور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ طوسی به حذیفة بن منصور، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حذیفة بن منصور می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به حذیفة بن منصور دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- قاسم بن اسماعیل
از حذیفة بن منصور

← طریق دوم


۱- عدة من اصحابنا
۲- تلعکبری
۳- احمد بن محمد بن سعید
۴- احمد بن عمر بن کیسبه
۵- طاطری
۶- محمد بن ابی‌حمزه
از حذیفة بن منصور

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: شیخ طوسی در فهرست به حذیفة بن منصور دو طریق دارد و هر دو مجهول هستند.
آیة الله خویی: شیخ طوسی در فهرست به حذیفة بن منصور دو طریق دارد یکی از آن‌ها - طریق اول - به ابوالمفضل و قاسم بن اسماعیل و دیگری - طریق دوم - به احمد بن عمر بن کیسبه ضعیف هستند.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۲۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۴.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۲۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «شیخ طوسی به حذیفة بن منصور»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار