طرق شیخ طوسی به حسن بن ایوب بن ابی‌عقیله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حسن بن ایوب بن ابی‌عقیله، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حسن بن ایوب بن ابی‌عقیله می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به حسن بن ایوب بن ابی‌عقیله دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوطالب انباری
۳- حمید بن زیاد
۴- احمد بن علی حموی صیدی
از حسن بن ایوب بن ابی‌عقیله

← طریق دوم


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوطالب انباری
۳- حمید
۴- احمد بن میثم بن ابی‌نعیم فضل بن دکین
از حسن بن ایوب بن ابی‌عقیله

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی در مورد طریق اول می‌فرماید: در طریق شیخ طوسی به حسن بن ایوب ابی‌عقیله ابوطالب انباری و احمد بن علی صیدی است و درباره طریق دوم می‌فرماید: در آن ابوطالب انباری است.
آیة الله خویی در مورد طریق اول می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به حسن بن ایوب بن ابی‌عقیله در فهرست از جهت ابوطالب انباری و احمد بن علی حموی ضعیف است و در مورد طریق دوم می‌فرماید از جهت ابوطالب انباری ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۰۱-۱۰۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۴.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۷۵-۲۷۷.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حسن بن ایوب بن ابی‌عقیله»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار