طرق شیخ طوسی به حسن بن سعید بن حماد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حسن بن سعید بن حماد، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حسن بن سعید بن حماد می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به حسن بن سعید بن حماد در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید قمی
۲- محمد بن حسن
۳- حسین بن حسن بن ابان
از حسن بن سعید بن حماد

← طریق دوم


۱- عدة من اصحابنا
۲- محمد بن علی بن حسین
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسن و محمد بن موسی بن متوکل
۴- سعد بن عبدالله و حمیری
۵- احمد بن محمد بن عیسی
از حسن بن سعید بن حماد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به حسن بن سعید بن حماد در فهرست صحیح است.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۰۴.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۲-۱۱۳.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۵.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۳۳۸.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حسن بن سعید بن حماد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار