طرق شیخ طوسی به حسن بن عباس حریشی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حسن بن عباس حریشی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حسن بن عباس حریشی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به حسن بن عباس حریشی دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
از حسن بن عباس حریشی

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
۳- صفار
۴- احمد بن اسحاق بن سعد
از حسن بن عباس حریشی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی در مورد طریق اول شیخ طوسی به حسن بن عباس حریشی در فهرست می‌فرماید ضعیف و در طریق دوم ابن ابی‌جید است
آیة الله خویی طریق اول شیخ طوسی به حسن بن عباس حریشی را به دلیل وجود ابوالمفضل و ابن بطه ضعیف دانسته و در مورد طریق دوم می‌فرماید: گر چه در آن ابن ابی‌جید است ولی صحیح است.
[۳] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۰۵.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۹۹.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۵.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۳۶۱-۳۶۳.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حسن بن عباس حریشی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار