طرق شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه در مشیخه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه در مشیخه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه در مشیخه دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوطالب انباری
۳- حمید بن زیاد
از حسن بن محمد بن سماعة

← طریق دوم


۱- ابوعبدالله و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون
۲- حسین بن سفیان بزوفری
۳- حمید بن زیاد
از حسن بن محمد بن سماعه

← طریق دوم


۱- ابوعبدالله و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون
۲- حسین بن سفیان بزوفری
۳- حمید بن زیاد
از حسن بن محمد بن سماعه

ارزیابی

[ویرایش]

مرحوم اردبیلی به طور کلی می‌فرماید:
طریق شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه در مشیخه موثق است.
مرحوم قهپایی می‌فرماید: هر دو طریق موثق هستند
علامه حلی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی در مشیخه به حسن بن محمد بن سماعه در مشیخه قوی است.
مرحوم مجلسی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه در مشیخه کالصحیح است.
آیة الله خویی: طریق شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه در مشیخه صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۷.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۱.
[۷] مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۶۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ۳۲۸.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۷.
۳. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۶.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخه تهذیب الاحکام، ص۷۵.    
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۱.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۶، ص۱۲۸.    
۷. مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۶۹۷.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حسن بن محمد بن سماعه در مشیخه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۰۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار