طرق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی‌فاخته

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی‌فاخته، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی‌فاخته می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به حسین بن ثویر بن ابی فاخته دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- ابن ابی‌جید
۲- ابن ولید
۳- سعد بن عبدالله و حمیری
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
۵- محمد بن اسماعیل
۶- خیبری
از حسین بن ثویر بن ابی‌فاخته

← طریق دوم


۱- عدة من اصحابنا
۲- احمد بن محمد بن حسن
۳- محمد بن حسن
۴- سعد بن عبدالله و حمیری
۵- احمد بن ابی‌عبدالله
۶- محمد بن اسماعیل
۷- خیبری
از حسین بن ثویر بن ابی‌فاخته

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون بیان تعداد طرق به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی‌فاخته در فهرست مجهول است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرماید: با وجود خیبری طریق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی‌فاخته صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۳.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۷.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۶، ص۲۲۵.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حسین بن ثویر بن ابی‌فاخته»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار