طرق شیخ طوسی به حسین بن محمد اشعری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حسین بن محمد اشعری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حسین بن محمد اشعری می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در مشیخه به حسین بن محمد بن عامر اشعری سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ مفید
۲- جعفر بن محمد بن قولویه
۳- محمد بن یعقوب کلینی
از حسین بن محمد بن عامر اشعری

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- احمد بن محمد زراری و‌ هارون بن موسی تلعکبری و جعفر بن محمد بن قولویه و احمد بن ابی‌رافع صیمری و ابوالمفضل شیبانی و…
۳- محمد بن یعقوب کلینی
از حسین بن محمد بن عامر اشعری

← طریق سوم


۱- احمد بن عبدون
۲- احمد بن ابی‌رافع و عبدالکریم بن عبدالله بن نصر بزاز
۳- محمد بن یعقوب کلینی
از حسین بن محمد بن عامر اشعری

ارزیابی

[ویرایش]

مرحوم اردبیلی، قهپایی، علامه حلی، مجلسی و خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به حسین بن محمد بن عامر اشعری در مشیخه صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۹.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۲.
[۷] مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۶۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۳۱۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۸۹.
۳. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۵.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخه تهذیب الاحکام، ص۳۵-۳۶.    
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۲.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۸۰.    
۷. مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۶۹۲.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حسین بن محمد اشعری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار