طرق شیخ طوسی به حماد بن عثمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حماد بن عثمان، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حماد بن عثمان می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به حماد بن عثمان ناب در فهرست دو طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوجعفر محمد بن علی بن حسین
۳- علی بن حسین بن بابویه
۴- سعد بن عبدالله و حمیری
۵- محمد بن ولید خزاز
از حماد بن عثمان ناب

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید
۲- محمد بن حسن بن ولید
۳- محمد بن حسن صفار
۴- یعقوب بن یزید
۵- ابن ابی عمیر، حسن بن علی وشاء و حسن بن علی بن فضال - از حماد بن عثمان ناب -

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: شیخ طوسی در فهرست به حماد بن عثمان ناب دو طریق دارد یکی از آن دو موثق و در دیگری ابن ابی‌جید است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به حماد بن عثمان ناب در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۰.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۲۲۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حماد بن عثمان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار