طرق شیخ طوسی به حمید بن زیاد در فهرست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به حمید بن زیاد در فهرست، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به حمید بن زیاد می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به حمید بن زیاد سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱-احمد بن عبدون
۲- ابوطالب انباری
از حمید بن زیاد

← طریق دوم


۱- عدة من اصحابنا
۲- ابوالمفضل شیبانی
از حمید بن زیاد

← طریق سوم


۱- احمد بن عبدون
۲- ابوالقاسم علی بن حبشی بن قونی بن محمد کاتب
از حمید بن زیاد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی بدون اشاره به تعداد طرق به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به حمید بن زیاد در فهرست صحیح است.
آیة الله خویی: کلیه طرق شیخ طوسی به حمید بن زیاد در فهرست ضعیف است.
مرحوم قهپایی: طریق اول شیخ طوسی به حمید بن زیاد در فهرست موثق و طریق دوم از جهت ابوالمفضل ضعیف و طریق سوم از جهت ابن حبش معتبر است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۱.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۹۱.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۳۰۳.    
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۲.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به حمید بن زیاد در فهرست»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار